Du skal logge ind for at skrive en note

Matematik på niveau B er andet end anvendelse. Du kommer til at arbejde mere med formler end på niveau C, og ved nogle formler kommer du endda til at skulle bevise, hvorfor de ser ud, som de gør.

Men du skal også stadig arbejde med praktiske problemstillinger. Nedenfor er vist nogle eksempler.

Du skal logge ind for at skrive en note

Optimering og polynomier

Colourbox.com
Colourbox.com

I virksomhedsøkonomi kommer du til at arbejde med at optimere virksomheders overskud.

En virksomhed kan have både overskud og underskud. Fx vil en nystartet café oftest have underskud i begyndelsen, fordi den først skal etablere et kundegrundlag.

Prøv her at se sammenhængen mellem overskuddet og grafen for overskudsfunktionen.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Optimering og Lineær programmering

Colourbox.com
Colourbox.com

De fleste virksomheder har begrænsede ressourcer. Der kan være tale om begrænset lagerkapacitet, begrænsede råvarer osv. 

Derfor vil virksomhederne gerne optimere de ressourcer, de har til rådighed. Denne problemstilling kommer du også til at arbejde meget mere med i virksomhedsøkonomi.

I princippet kan du også opleve situationer i hverdagen, hvor du har begrænsede ressourcer og gerne vil have mest muligt ud af dem. 

Prøv interaktiviteten nedenfor, hvor en klasse skal ud for at bowle og spille pool.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Markedsundersøgelser

Colourbox.com
Colourbox.com

I faget afsætning vil du skulle arbejde med spørgeskemaer og markedsundersøgelser. Men hvordan kan en virksomhed benytte svarene til at tilrettelægge en markedsføringskampagne?

Du skal forestille dig en IT-virksomhed, som har udviklet et spil til smartphones. De har ladet 100 piger og 100 drenge teste spillet og stillet dem en række spørgsmål i retningen af:

  • Hvad er dit køn?
  • På en skala fra 1-5 hvor godt kan du lide spillet?
  • Hvor ser du reklamer for nye spil til smartphones?
  • osv.

De skal nu til at markedsføre spillet. Spørgsmålet er, om de skal anvende forskellige medier til piger og drenge? Svaret på dette spørgsmål hænger sammen med, om piger og drenge har svaret nogenlunde det samme på spørgsmålet om, hvor de ser reklamer for nye spil til smartphones.

Sagt på en anden måde: Er der uafhængighed mellem medie og køn?

Det vil du lære at teste under emnet Statistik.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761648754. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018