ISBN: 9788761648754. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018